Centrul de Informare si Promovare Turistica Ghimbav

Centre de Informare Turistica

Harta Centrelor de Informare turistica

Pentru a vizualiza Lista Centrelor de Informare si Promovare Turistica, apasati click pe harta de mai jos.

Pentru a vizualiza fisierul publicat de Ministerul Turismului, cu Lista Centrelor de Informare Turistica, apasati click pe link-ul de mai jos.

[ download: Ministerul Turismului - Lista centrelor de Informare Turistica ]

AB AR AG BC BN BH BT BV BR BZ CL CJ CS CT CV DB DJ GL GR GJ HR HD IL IS IF MM MH MS NT OT PH SM SJ SB SV TR TM TL VS VL VN

 

Pentru localizarea centrelor de informare si promovare turistica pe harta Google apasati click pe link-ul de mai jos.
[CNIPT Romania - Google Maps]

Alte informatii cu caracter turistic: